[cs_content][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 1″ style=”margin: 0px;padding: 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_feature_headline level=”h2″ looks_like=”h3″ icon=”users” icon_color=”hsl(0, 0%, 100%)” icon_bg_color=”#00632e” style=”color: #00632e;”]Even voorstellen[/x_feature_headline][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 2″ style=”margin: 0px;padding: 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”2/3″ style=”padding: 0px;”][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ accent=”false” style=”color: #00632e;”]Ulla Wolters-Pronk[/x_custom_headline][cs_text]

Ik ben Ulla Wolters-Pronk. Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden als orthopedagoog en onderwijskundige. Mijn stage bestond uit het afnemen van diverse testen bij het Ambulatorium, Intelligentietest WISC-R en Persoonlijkheidstesten bij kinderen en jongeren, en het opstellen van handelingsplannen.

Na afstuderen heb ik een jaar aan de Universiteit van Helsinki gestudeerd en het diploma Fins als tweede taal behaald. Ondertussen werkte ik in het Finse Basisonderwijs en de Volwasseneducatie als leerkracht Fins als tweede taal. Ik gaf les aan vluchtelingen en jongvolwassenen, vaak zonder ouders, in een voorstad van Helsinki met diverse problematieken. Ook werkte ik met kinderen met een beperking en in een speciaal onderwijsklas. Ik gaf voorlichting op een Middelbare School en ontwikkelde lesmaterialen voor de volwasseneducatie.

Hierna werkte ik in het Basisonderwijs in Rotterdam-Zuid en behaalde mijn Pabodiploma. Om vervolgens voor een eigen groep te staan. Tijdens deze periode en de voorgaande twee perioden kwam ik regelmatig in aanraking met verlies- en rouwsituaties bij kinderen en jongeren. Sommige waren best heftig te noemen.

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_gap size=”150px”][x_image type=”rounded” src=”http://www.verliesenrouwkindenjongere.nl/wp-content/uploads/2016/12/UllaWolters2.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 3″ style=”margin: 0px;padding: 0px 0px 40px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

Ik heb 4 kinderen. Mijn derde kind is helaas overleden na een periode in een kinderziekenhuis. Na een langdurig verblijf op de Intensive Care. Ook met andere familieleden vaak de ic gezien. Je leert de harde realiteit van een ziekenhuis van heel dichtbij kennen. Met de emotionele achtbaan waarin je belandt door verlies- en rouwsituaties waarin je je bevindt.

Via een arts in het ziekenhuis kwam ik bij een Kinderhospice terecht. Daar heb ik 5 jaar gewerkt met chronisch ernstig zieke kinderen. Ik heb van dichtbij mogen meemaken wat een chronische, levensduur beperkende of levensduur verkortende ziekte allemaal met zich meebrengt binnen een gezin. Psychosociaal, maar ook op vele andere terreinen. Waar de ouders, broers, zussen en andere naasten tegenaan lopen.

Mijn volgende studie werd Rouw- en verliesbegeleiding aan de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU). Ik heb hier veel geleerd over de zingeving, maar ook de begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en hun naasten, voor en na de dood. Het verhaal achter de zorgvraag analyseren. En er vooral te zijn en goed te luisteren. Dat persoonlijke binnen de begeleiding spreekt mij heel erg aan. En is mijn uitgangspunt bij iedere begeleiding.

Na deze opleiding werkte ik bij het Rouwstation van Stichting Humanitas in Rotterdam en begeleidde kinderen, jongeren en hun naasten na het overlijden van een dierbare. Tegelijkertijd werkte ik binnen mijn eigen praktijk, welke ik 1 januari 2017 opende.

Naast diverse seminars over rouw en verlies bij kinderen en jongeren, wilde ik mij verdiepen in de zorgkant. Ik volg family centered care op de voet en heb binnen dit vakgebied mijn opleiding bij ICPCN/stichting PAL (tegenwoordig Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg) afgerond over Palliatieve Zorg bij kinderen. Deze opleiding omvat o.a. communiceren met kinderen in een palliatieve situatie, begeleiding rond het levenseinde. Ik heb een managementplan leren opstellen voor kinderen, en hun naasten, in een palliatieve situatie. Daarnaast heb ik nog extra erbij gestudeerd: pain assessment and management en perinatal palliative care.

Rouw- en verliessituaties hebben altijd speciale aandacht en soms therapie nodig. Toch gebeurt dit niet altijd, vanwege diverse redenen. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan dit proces, waarbij het verlies verweven wordt in het leven van de cliënt. Maar ook om ergere problemen in de toekomst te voorkomen. Je kunt er maar beter op tijd bij zijn.

[/cs_text][x_gap size=”10px”][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ accent=”false” style=”color: #00632e;”]Informatie over mijn andere werkzaamheden naast mijn praktijk en mijn persoonlijke verlieservaring[/x_custom_headline][cs_text]

Voor het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heb ik meegewerkt aan een filmpje over kinderpalliatieve zorg. Hierin vertel ik mijn persoonlijke ervaring m.b.t de zorg voor mijn ernstig zieke zoontje. Hij is helaas overleden.

[/cs_text][cs_text]

Direct na de start van mijn praktijk ben ik netwerk lid geworden van het NIK Zuidwest. Dit is het Netwerk Integrale Kindzorg van de regio Zuidwest Nederland. Onderdeel van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Ons doel is dat de Palliatieve Kindzorg beter en soepeler gaat verlopen door de samenwerking tussen diverse partijen en door het benoemen van knelpunten, waar wij samen mee aan de slag gaan. Medisch, psychosociaal, paramedisch en op andere terreinen. Ook ouders hebben inbreng binnen het gehele proces. Ik lever mijn bijdrage voor de psychosociale kindzorg (en naasten).

Daarnaast kunnen ouders of verzorgers voor concrete hulp- en zorgvragen terecht bij het NIK. Kinderen en naasten in bovengenoemde situatie kunnen ook via het Netwerk en na contact met mijzelf of onze coördinator psychosociale begeleiding via mijn praktijk ontvangen. Meer informatie op website van het NIK Zuidwest onder ‘Zorg in de buurt.’

[/cs_text][cs_element_video _id=”21″ ][x_gap size=”25px”][cs_text]

Daarnaast ben ik lid van de CEO Raad Informatieberaad zorg bij het Ministerie van VWS. Als ervaringsdeskundige in de zorg lever ik input vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt en de naasten m.b.t. verschillende ontwikkelingen binnen de digitale gegevensuitwisseling. Het doel: systemen en leefwereld bij elkaar krijgen. De CEO Raad valt onder de directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS.

[/cs_text][cs_element_video _id=”24″ ][x_gap size=”25px”][cs_text]

Voor de website Rememberme.nl ben ik geïnterviewd voor een artikel op de website m.b.t. het thema uitvaartzorg en rituelen, rouw bij kinderen, rouw bij volwassenen. In het interview mijn persoonlijke verlies- en rouwervaring m.b.t. het overlijden van onze zoon Bastiaan. Het artikel is hieronder te lezen.

[/cs_text][cs_element_image _id=”27″ ][x_gap size=”50px”][x_button size=”global” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”http://www.verliesenrouwkindenjongere.nl/ ” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][x_icon type=”chevron-left” class=”mvn mln mrs”]Terug[/x_button][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]