Lezingen en voorlichting

Ik kan lezingen verzorgen over rouw, psychosociale palliatieve begeleiding en over de mogelijke impact van ziekenhuisopnames voor kinderen. Wanneer zij zelf opgenomen worden of een gezins- of familielid. Ik wil het komende jaar diverse openbare lezingen geven. Wanneer de data bekend zijn, zal ik ze zowel op de website, als op de sociale media bekend maken.

Ik heb een voorlichtingspakket ontworpen over de dood voor de onder-, midden- en bovenbouw van de basisschool. Dit pakket bestaat uit een lessencyclus van 3 lessen, eventueel door mij te geven. In combinatie met een ouderavond en/of voorlichting bij een studiedag.

Dit pakket behandelt de dood, afscheid nemen en wat de gevolgen kunnen zijn van verlies. Tevens diverse werkvormen, waarin de kinderen, naar leeftijd, uitgedaagd worden samen oplossingen te zoeken; hoe met de dood en het verlies om te gaan. Begeleiding van leerkracht na gegeven lessen inbegrepen.


De voorlichting voor Voorgezet Onderwijs is in ontwikkeling. Ook bruikbaar voor jongerenwerk. Hierover spoedig meer via deze website.

Terug