Referenties en ervaringen

“Ik ben blij dat ik iemand ben tegengekomen die mijn dochter kon helpen. Die mij, als moeder, begreep en die zag waar de problemen waren. Dat jij haar over de drempel kreeg om erover te praten, wat ons als ouders niet lukte en wat wij niet konden. Ik ben enthousiast over de manier waarop jij het voor elkaar krijgt. Na 2 of 3 keer praten werd zij er open over tegen jou. En tegenover ons begon zij ook meer te vertellen. Van een stil meisje werd zij open.”

“De toekomst: ik ben blij dat ik een steun achter de rug heb. En dat als er iets is, ik altijd kan bellen. Dat ik uiteindelijk iemand gevonden heb die dicht in de buurt is.”

Moeder van weer een gelukkig meisje

De tijd die ik met Ulla heb doorgebracht, heeft me erg goed gedaan!
Het heeft me een andere kijk op mijn situatie gegeven en me weer op de rails gekregen.
Bedankt Ulla

Client Rouw en Verlies, jongere, ongeveer 20 jaar, half jaar begeleid

Praktische bekwaamheid in haar beroepsuitoefening:
“Ulla is betrouwbaar voor haar cliënten. Ondersteunt haar cliënten met het nemen van hun eigen regie. Kijkt waar iemand staat en sluit hierbij aan.”

Haar contacten met cliënten:
“Ulla is medelevend, maar houdt gepaste afstand. Ze maakt gebruik van de talenten van de cliënt.”

In zake de door haar gebruikte technieken en methoden:
“Gesprekstechnieken, creatieve middelen, muziek. Cliëntgerichte benadering. Echt, empathie.”

Mijn algemene mening over haar:
“Ulla is een prima begeleidster die gaat voor haar cliënten. Vanuit eigen ervaring en theoretische kennis is zij een prettig iemand om mee te werken.”

Coördinatrice Rouwstation, Humanitas Rotterdam

In het lesjaar 2014-2015 heeft Ulla bij de HGU Geesteswetenschappen in Utrecht de opleiding Verlies en rouw met goed gevolg afgesloten in deze opleiding heb ik een jaar lang een traject groepssupervisie verzorgd waarbij leren aan de eigen ervaringen (praktijk van rouwbegeleiding en reflectie op eigen ervaring) centraal stonden. Ulla heeft daaraan actief geparticipeerd en bleek over ruim voldoende inzicht en vaardigheden te beschikken. Ik kan haar daarom van harte aanbevelen voor een begeleiding.”

Arthur Polspoel, docent Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht, HGU

Haar praktische bekwaamheid in haar beroepsuitoefening
Bekwaam

Haar contacten met patiënten/cliënten
Goede luisterhouding/empathisch

De door haar gebruikte technieken en methoden
Goed inzicht. Kon methodieken aanwenden

Mijn algehele mening over haar is
Positief

Arthur Polspoel, docent Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU)
Uit: referentie voor beroepsvereniging

Praktische bekwaamheid in haar beroepsuitoefening:
“Ulla heeft praktische ervaring op het gebied van palliatieve zorg en het werken met kinderen en gezinnen. Ze is in staat om de opgedane theorie op de juiste wijze in de praktijk toe te passen. E.e.a. blijkt ook uit de verslaglegging tijdens de opleiding en de werkopdrachten die zij moest uitvoeren. De basiscursus Palliatieve zorg voor kinderen heeft zij met succes weten af te ronden.”

Haar contacten met cliënten:
“Ulla kan de situatie van haar patiënten en cliënten goed inschatten en beoordelen. Zij weet goed te communiceren met volwassenen en kinderen. Dit doet zij op een begrijpelijke manier, afgestemd op de gesprekspartner. Zij is professioneel in haar optreden, met een passie voor haar werk relaties, waar zij oog voor weet te houden.”

In zake de door haar gebruikte technieken en methoden:
“Ulla heeft goede communicatieve vaardigheden evenals goede technieken die bij de beoordeling van patiënten/cliënten nodig zijn. Haar begrip en het vermogen om effectief binnen een multidisciplinair team te werken is een pre in haar werkwijze. Zij weet goed de haar aangeleerde methodieken toe te passen. Dit maakte tevens deel uit van haar persoonlijkheid.”

Mijn algemene mening over haar:
“Ulla is gepassioneerd over haar werk met kinderen en gezinnen. Ze is professioneel in haar benadering, zonder afbreuk te doen aan haar betrokkenheid. Ze heeft zeer goede inzichten in de materie en is uitermate goed in staat te werken op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen.”

Maraliza de Haan, docent cursus ‘Palliatieve Zorg voor kinderen’ ICPCN/Stichting PAL (2015-2016)

Terug