Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Individuele begeleiding
Kennismakingsgesprek
Consult Kind
Consult Jongere
Consult Ouder


60 minuten € 40
60 minuten € 70
60 minuten € 70
60 minuten € 70
De begeleiding vindt bij voorkeur thuis plaats. In overleg is een andere locatie ook mogelijk.


Lezingen en voorlichting
De kosten voor een lezing of voorlichting in overleg.

Algemene voorwaarden

Vergoedingen

Per 1 februari 2017 ben ik Registerlid bij de VPMW van de beroepsvereniging NFG: Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg.
En daarmee praktijkhouder NFG-praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening.

Therapievorm: Rouw en Verliesbegeleiding
Titel: Psychosociaal Werker
Niveau: Universitair
NFG registratienummer: 8549

Met ingang van 13 februari 2017 ben in het bezit van de AGB code (zorgverlener). Met deze code kan het consult, bij Verlies en Rouw Kind en Jongere Ulla Wolters-Pronk, vaak gedeeltelijk vergoed worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), via de aanvullende verzekering.
Op de site van de NFG kunt u zien bij welke ziektekostenverzekeraars u aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Om verrassingen te voorkomen kunt u het beste bij uw eigen zorgverzekeraar informeren over de vergoedingen.
De vergoedingen verschillen per polis en per jaar.

AGB code: 90103278
Zorgsoort: Overige therapeuten en Aanvullende zorg

Indien u geen aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, via de Zorgverzekeringswet (ZVW), bestaan er nog andere mogelijkheden voor vergoeding via:
• Jeugdwet. Verwijzing via Wijkteams, CJG, huisarts, via school
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via WMO loket. Zorg in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
• Wet Langdurige Zorg (WLZ). Via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)