[cs_content][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 1″ style=”margin: 0px;padding: 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_feature_headline level=”h2″ looks_like=”h3″ icon=”users” icon_color=”hsl(0, 0%, 100%)” icon_bg_color=”#00632e” style=”color: #00632e;”]Tarieven, voorwaarden en AVG[/x_feature_headline][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ accent=”false” style=”color: #00632e;”]Tarieven[/x_custom_headline][cs_text]

Individuele therapie

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 2″ style=”margin: 0px;padding: 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”true” _label=”Classic Row (v1)” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][cs_element_text _id=”10″ ][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][cs_element_text _id=”12″ ][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][cs_element_layout_row _id=”14″ ][cs_element_layout_column _id=”15″ ][cs_element_text _id=”16″ ][/cs_element_layout_column][cs_element_layout_column _id=”17″ ][cs_element_text _id=”18″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 3″ style=”margin: 0px;padding: 0px 0px 10px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”2/3″ style=”padding: 0px;”][cs_element_gap _id=”22″ ][cs_text class=”cs-ta-left”]

De begeleiding vindt bij voorkeur thuis plaats. In overleg is een andere locatie ook mogelijk.


Lezingen en voorlichting

De kosten voor een lezing in overleg. Exclusief reiskosten en materialen.

[/cs_text][x_button size=”global” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”http://www.verliesenrouwkindenjongere.nl/wp-content/uploads/2021/12/Algemene-Voorwaarden-Praktijk-21-22.pdf” title=”” target=”blank” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][x_icon type=”chevron-right” class=”mvn mln mrs”]Algemene voorwaarden[/x_button][cs_element_gap _id=”25″ ][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/3″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”rounded” src=”http://www.verliesenrouwkindenjongere.nl/wp-content/uploads/2016/12/UllaWoltersMateriaal2.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 98%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 4″ style=”margin: 0px;padding: 0px 0px 10px;border-style: solid;border-width: 1px 0px;border-color: hsl(0, 0%, 90%);”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ accent=”false” style=”color: rgb(0, 99, 46);”]Vergoedingen[/x_custom_headline][cs_text]

Per 1 februari 2017 ben ik Registerlid bij de VPMW van de beroepsvereniging NFG: Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg.
En daarmee praktijkhouder NFG-praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening.

Therapievorm: Rouw en Verliesbegeleiding
Titel: Psychosociaal Werker
Niveau: Universitair
NFG registratienummer: 8549

Met ingang van 13 februari 2017 ben in het bezit van de AGB code (zorgverlener). Met deze code kan het consult, bij Verlies en Rouw Kind en Jongere Ulla Wolters-Pronk, vaak gedeeltelijk vergoed worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), via de aanvullende verzekering.
Op de site van de NFG kunt u zien bij welke ziektekostenverzekeraars u aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Om verrassingen te voorkomen kunt u het beste bij uw eigen zorgverzekeraar informeren over de vergoedingen.
De vergoedingen verschillen per polis en per jaar.

AGB code: 90103278
Zorgsoort: Overige therapeuten en Aanvullende zorg

Indien u geen aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, via de Zorgverzekeringswet (ZVW), bestaan er nog andere mogelijkheden voor vergoeding via:
• Jeugdwet. Verwijzing via Wijkteams, CJG, huisarts, via school
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via WMO loket. Zorg in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 5″ style=”margin: 0px;padding: 0px 0px 20px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h5″ accent=”false” style=”color: rgb(0, 99, 46);”]De nieuwe privacywetgeving AVG[/x_custom_headline][cs_text class=”cs-ta-left”]

Verlies en Rouw Kind en Jongere voldoet, met ingang van 25 mei 2018, aan de nieuwe Europese privacywetgeving AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verlies en Rouw Kind en Jongere, gevestigd aan de Gruttostraat 93, 3181 TB te Rozenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.verliesenrouwkindenjongere.nl
Email: ullawolters@live.com
Telefoon: 06-42777344

Persoonsgegevens die Verlies en Rouw Kind en Jongere verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum naasten
 • Zorgverzekeraar
 • Facturatiegegevens

Verlies en Rouw Kind en Jongere verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Gegevens m.b.t. de begeleiding, handelingsplan
 • Gedragsgegevens
 • Fysieke gezondheidsgegevens, indien noodzakelijk voor de begeleiding
 • Beeldmateriaal m.b.t. eindproducten begeleiding. Geen personen.

Doel van de verwerking van deze persoonsgegevens:

 • Opstellen handelingsplan voor cliënten en naasten
 • Procesbewaking van de begeleiding voor optimale begeleiding
 • Contact kunnen opnemen met cliënt
 • Facturatie

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Verlies en Rouw Kind en Jongere houdt de wettelijke bewaartermijn aan van persoonsgegevens. En bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is 15 jaar.  Indien gegevens verouderd of gewijzigd zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd en aangepast. Er bestaat ook de mogelijkheid tot dossiervernietiging na beëindiging van de therapie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor de verdere begeleiding. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verlies en Rouw Kind en Jongere. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met de praktijk. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Verlies en Rouw Kind en Jongere neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met ullawolters@live.com

Cookies:

www.verliesenrouwkindenjongere.nl maakt geen gebruik van functionele, marketing of analytics cookies.
Gegevens van bezoekers worden niet bewaard na één of meerdere bezoeken aan de website.

[/cs_text][x_button size=”global” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”http://www.verliesenrouwkindenjongere.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyreglement.pdf” title=”” target=”blank” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][x_icon type=”chevron-right” class=”mvn mln mrs”]Privacy regelement [/x_button][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 98%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ _label=”Section 6″ style=”margin: 0px;padding: 0px;border-style: solid;border-width: 1px 0px;border-color: hsl(0, 0%, 90%);”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/5″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”none” src=”http://www.verliesenrouwkindenjongere.nl/wp-content/uploads/2017/02/Logo-NFG.jpg” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][x_button size=”global” block=”false” circle=”false” icon_only=”false” href=”http://www.verliesenrouwkindenjongere.nl/ ” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][x_icon type=”chevron-left” class=”mvn mln mrs”]Terug[/x_button][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/5″ style=”padding: 0px;”][x_image type=”rounded” src=”” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=””][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/5″ style=”padding: 0px;”] [/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/5″ style=”padding: 0px;”] [/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/5″ style=”padding: 0px;”] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content][cs_content_seo]Tarieven, voorwaarden en AVGTarievenIndividuele therapie

Intake kind
Intake ouder / oudergesprek
Therapie kind / jongere

60 minuten €50
60 minuten €50
60 minuten €80

Intake Kind
Intake Ouder(s)
Therapie Kind / Jongere

60 minuten €50
60 minuten €50
60 minuten €80

De begeleiding vindt bij voorkeur thuis plaats. In overleg is een andere locatie ook mogelijk.

Lezingen en voorlichting
De kosten voor een lezing in overleg. Exclusief reiskosten en materialen.
Algemene voorwaarden

VergoedingenPer 1 februari 2017 ben ik Registerlid bij de VPMW van de beroepsvereniging NFG: Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg.
En daarmee praktijkhouder NFG-praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening.
Therapievorm: Rouw en Verliesbegeleiding
Titel: Psychosociaal Werker
Niveau: Universitair
NFG registratienummer: 8549
Met ingang van 13 februari 2017 ben in het bezit van de AGB code (zorgverlener). Met deze code kan het consult, bij Verlies en Rouw Kind en Jongere Ulla Wolters-Pronk, vaak gedeeltelijk vergoed worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), via de aanvullende verzekering.
Op de site van de NFG kunt u zien bij welke ziektekostenverzekeraars u aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Om verrassingen te voorkomen kunt u het beste bij uw eigen zorgverzekeraar informeren over de vergoedingen.
De vergoedingen verschillen per polis en per jaar.
AGB code: 90103278
Zorgsoort: Overige therapeuten en Aanvullende zorg
Indien u geen aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, via de Zorgverzekeringswet (ZVW), bestaan er nog andere mogelijkheden voor vergoeding via:
• Jeugdwet. Verwijzing via Wijkteams, CJG, huisarts, via school
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via WMO loket. Zorg in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
De nieuwe privacywetgeving AVGVerlies en Rouw Kind en Jongere voldoet, met ingang van 25 mei 2018, aan de nieuwe Europese privacywetgeving AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verlies en Rouw Kind en Jongere, gevestigd aan de Gruttostraat 93, 3181 TB te Rozenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Website: www.verliesenrouwkindenjongere.nl
Email: ullawolters@live.com
Telefoon: 06-42777344
Persoonsgegevens die Verlies en Rouw Kind en Jongere verwerkt:

Naam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Email
Geboortedatum naasten
Zorgverzekeraar
Facturatiegegevens

Verlies en Rouw Kind en Jongere verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

Gegevens m.b.t. de begeleiding, handelingsplan
Gedragsgegevens
Fysieke gezondheidsgegevens, indien noodzakelijk voor de begeleiding
Beeldmateriaal m.b.t. eindproducten begeleiding. Geen personen.

Doel van de verwerking van deze persoonsgegevens:

Opstellen handelingsplan voor cliënten en naasten
Procesbewaking van de begeleiding voor optimale begeleiding
Contact kunnen opnemen met cliënt
Facturatie

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Verlies en Rouw Kind en Jongere houdt de wettelijke bewaartermijn aan van persoonsgegevens. En bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is 15 jaar.  Indien gegevens verouderd of gewijzigd zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd en aangepast. Er bestaat ook de mogelijkheid tot dossiervernietiging na beëindiging van de therapie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor de verdere begeleiding. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verlies en Rouw Kind en Jongere. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met de praktijk. De contactgegevens staan hierboven vermeld.
Beveiliging van persoonsgegevens:

Verlies en Rouw Kind en Jongere neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met ullawolters@live.com
Cookies:

www.verliesenrouwkindenjongere.nl maakt geen gebruik van functionele, marketing of analytics cookies.
Gegevens van bezoekers worden niet bewaard na één of meerdere bezoeken aan de website.
Privacy regelement Terug   [/cs_content_seo]