Tarieven, voorwaarden en AVG

Tarieven

Individuele therapie

Intake kind                    

Intake ouder / oudergesprek               

Therapie kind                

Therapie jongere             

60 minuten €40

60 minuten €40

60 minuten €70

60 minuten €70                                                

Intake Kind     

Intake Ouder(s)

Therapie Kind   

Therapie Jongere     

60 minuten €40

60 minuten €40

60 minuten €70

60 minuten €70     


De begeleiding vindt bij voorkeur thuis plaats. In overleg is een andere locatie ook mogelijk.


Lezingen en voorlichting

De kosten voor een lezing in overleg. Exclusief reiskosten en materialen.

Algemene voorwaarden

Vergoedingen

Per 1 februari 2017 ben ik Registerlid bij de VPMW van de beroepsvereniging NFG: Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg.
En daarmee praktijkhouder NFG-praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening.

Therapievorm: Rouw en Verliesbegeleiding
Titel: Psychosociaal Werker
Niveau: Universitair
NFG registratienummer: 8549

Met ingang van 13 februari 2017 ben in het bezit van de AGB code (zorgverlener). Met deze code kan het consult, bij Verlies en Rouw Kind en Jongere Ulla Wolters-Pronk, vaak gedeeltelijk vergoed worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), via de aanvullende verzekering.
Op de site van de NFG kunt u zien bij welke ziektekostenverzekeraars u aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Om verrassingen te voorkomen kunt u het beste bij uw eigen zorgverzekeraar informeren over de vergoedingen.
De vergoedingen verschillen per polis en per jaar.

AGB code: 90103278
Zorgsoort: Overige therapeuten en Aanvullende zorg

Indien u geen aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, via de Zorgverzekeringswet (ZVW), bestaan er nog andere mogelijkheden voor vergoeding via:
• Jeugdwet. Verwijzing via Wijkteams, CJG, huisarts, via school
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via WMO loket. Zorg in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

De nieuwe privacywetgeving AVG

Verlies en Rouw Kind en Jongere voldoet, met ingang van 25 mei 2018, aan de nieuwe Europese privacywetgeving AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verlies en Rouw Kind en Jongere, gevestigd aan de Gruttostraat 93, 3181 TB te Rozenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.verliesenrouwkindenjongere.nl
Email: ullawolters@live.com
Telefoon: 06-42777344

Persoonsgegevens die Verlies en Rouw Kind en Jongere verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum naasten
 • Zorgverzekeraar
 • Facturatiegegevens

Verlies en Rouw Kind en Jongere verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Gegevens m.b.t. de begeleiding, handelingsplan
 • Gedragsgegevens
 • Fysieke gezondheidsgegevens, indien noodzakelijk voor de begeleiding
 • Beeldmateriaal m.b.t. eindproducten begeleiding. Geen personen.

Doel van de verwerking van deze persoonsgegevens:

 • Opstellen handelingsplan voor cliënten en naasten
 • Procesbewaking van de begeleiding voor optimale begeleiding
 • Contact kunnen opnemen met cliënt
 • Facturatie

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Verlies en Rouw Kind en Jongere houdt de wettelijke bewaartermijn aan van persoonsgegevens. En bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is 15 jaar.  Indien gegevens verouderd of gewijzigd zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd en aangepast. Er bestaat ook de mogelijkheid tot dossiervernietiging na beëindiging van de therapie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor de verdere begeleiding. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verlies en Rouw Kind en Jongere. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met de praktijk. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Verlies en Rouw Kind en Jongere neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met ullawolters@live.com

Cookies:

www.verliesenrouwkindenjongere.nl maakt geen gebruik van functionele, marketing of analytics cookies.
Gegevens van bezoekers worden niet bewaard na één of meerdere bezoeken aan de website.

Privacy regelement